Zajišťujeme: 

  • stavební dopravu sklápěcími vozy pro náklad 11 tun a 30 tun 
  • přepravu sypkých materiálů jako např. štěrků, písků, kameniva, zeminy
  • přepravu dřeva 
  • přepravu obalovaných směsí 
  • přepravu suchých nebo zavlhlých betonových směsí 
  • přepravu stavebních recyklátů a sutí 

Vozový park